Kwartalnik "ideAGORA"

Model ideAGORA i wszystkie tworzące go elementy - programy kształcenia dla studentów, absolwentów i kadry naukowo-dydaktycznje, cykl szkoleń dla absolwentów w ramach kształcenia ustawicznego, platforma internetowa ideAGORA, Klub Absolwenta, gazetka internetowa, itd. - mają służyć zbudowaniu trwałej więzi pomiędzy uczelnią a absolwentem. Odbywa się to między innymi poprzez kształtowanie właściwych postaw, rozwijanie kompetencji, tworzenie sieci społecznych kontaktów i powiązań. Dopełnieniem tych działań jest zapewnienie absolwentowi stałego dostępu do informacji z życia uczelni. Taką propozycją jest "Kwartalnik ideAGORA".

Tematyka kwartalnika to rozszerzenie treści zawartych w gazetce internetowej. Zawiera ciekawostki z
życia uczelni, realcje z postępu prac przy wdrażaniu innowacyjnego modelu kształcenia ideAGORA, szeroko pojętego kształcenia ustawicznego i korzyści wynikających z tego procesu. W kwartalniku znajdują się też artykuły dotyczące życia społecznego i gospodarczego kraju i regionu, w którym funkcjonuje uczelnia. Można tu znaleźć również teksty poświęcone problematyce rynku pracy, doradztwa zawodowego, komunikacji społecznej, równości szans kobiet i mężczyzn. Kwartalnik to również idealne miejsce do prezentowania sylwetek absolwentów.

 

"Kwartalnik ideAGORA" nr 11, wrzesień 2015 (kliknij w obrazek i zobacz wersję online)

"Kwartalnik ideAGORA" nr 10, czerwiec 2015 (kliknij w obrazek i zobacz wersję online)

"Kwartalnik ideAGORA" nr 9, marzec 2015 (kliknij w obrazek i zobacz wersję online)

"Kwartalnik ideAGORA" nr 8, grudzień 2014 (kliknij w obrazek i zobacz wersję online)

"Kwartalnik ideAGORA" nr 7, wrzesień 2014 (kliknij w obrazek i zobacz wersję online)

"Kwartalnik ideAGORA" nr 6, czerwiec 2014 (kliknij w obrazek i zobacz wersję online)

"Kwartalnik ideAGORA" nr 5, marzec 2014 (kliknij w obrazek i zobacz wersję online)

"Kwartalnik ideAGORA" nr 4, grudzień 2013 (kliknij w obrazek i zobacz wersję online)

 

"Kwartalnik ideAGORA" nr 3, wrzesień 2013 (kliknij w obrazek i zobacz wersję online)

"Kwartalnik ideAGORA" nr 2, czerwiec 2013 r. (kliknij w obrazek i zobacz wersję online)

 

"Kwartalnik ideAGORA" nr 1, marzec 2013 r. (kliknij w obrazek i zobacz wersję online)