Ruszamy z cyklem unikatowych szkoleń dla absolwentów

Czy wiesz, że już w styczniu rozpoczyna się cykl bezpłatnych szkoleń dla absolwentów Collegium Mazovia? Do wyboru 11 modułów tematycznych. Wśród trenerów profesjonaliści z doświadczeniem biznesowym zdobytym w kraju i za granicą. Nie przegap tej szansy, już dziś sprawdź czy są jeszcze wolne miejsca.

 

Moduł szkoleniowy Opis szkolenia O trenerze Termin

Zaufanie społeczne

 • Praca w środowisku wielokulturowym
 • Etyka i wartości w działaniu
 • Równość szans
Zaufania społeczne to jedna z najważniejszych wartości utrzymujących spoistość grup społecznych. Nie sposób normalnie funkcjonować w rodzinie, w biznesie czy w państwie bez zaufania drugiej osobie, cudzemu słowu, diagnozie czy obietnicy. Czy w dzisiejszych czasach potrafimy zaufać innym osobom czy instytucjom?
Tematyka szkolenia to próba odpowiedzi na powyższe pytanie.
Joanna Sajko 25-26.01.2014

Profil osobowości w koncepcji LLL

 • Ustawiczne i nieformalne uczenie się
 • Samodzielność i samokontrola
 • Umiejętności przyszłości Emergensinht
Szkolenie z Profilu osobowości w koncepcji LLL to cykl działań zmierzających do kreowania postawy otwartości wobec potrzeby dokształcania się. Rozwój osobowości w kontekście zmian zachodzących w społeczeństwie i w gospodarce. Piotr Benedyk 8-9.02.2014

Sieci społeczne i kapitał społeczny

 • Inteligencja społeczna
 • Nowe metody komunikacji społecznej i grupowej
 • Współpraca w zespole i z przełożonym
 • Zachowania organizacyjne
Szkolenie z Sieci społecznych i kapitału społecznego ma na celu zapoznać uczestników z istotą i rolą sieci społecznych we współczesnym globalnym świecie. Szkolenie ma również pokazać jak mocno portale społecznościowe oddziałują na współczesnego człowieka i w jaki sposób kształtują dzisiejszy kapitał społeczny. Ważnym elementem zajęć będzie refleksja nad własną siecią powiązań społecznych i sposobem zarządzania nią. Szymon Kukanow 22-23.02.2014

Komunikacja z elementami negocjacji

 • Zarządzanie konfliktami
 • Argumentacja i wnioskowanie
 • Negocjacje
 • Przekonywanie i wywieranie wpływu
Szkolenie z Komunikacji z elementami negocjacji i rozwiązywania konfliktów to zbilansowana wiedza na temat podstawowych form, rodzajów oraz funkcji komunikowania. Uczestnicy poznają i w praktycznie zastosują zasady poprawnej komunikacji interpersonalnej i masowej, efektywnego porozumiewania się w grupie i w organizacji. Robert Dołowy 8-9.03.2014

Technologie informatyczne w doskonaleniu

 • Komunikacja z wykorzystaniem ICT
 • Myślnie projektowe
 • Marketing i współpraca wirtualna
Szkolenie Technologie informatyczne w doskonaleniu stanowi przegląd praktycznych zastosowań technologii informatycznych (IT) wspomagających zdobywanie wiedzy oraz nabywanie umiejętności praktycznie w każdej dziedzinie. Nowe metody IT pozwalają dopasować sposób i rytm uczenia się do indywidualnych możliwości i potrzeb uczącego się. Znajomość tych metod otwiera szerokie możliwości w kierunku samokształcenia. Wiedza o możliwościach technologii informatycznych i jej wykorzystywanie odgrywa istotną rolę na wszystkich etapach kariery zawodowej. dr Tomasz Tomaszewicz 22-23.03.2014

Wikinomia

 • Open Authorship
 • Praca z informacją i różnymi rodzajami kapitału
Szkolenie z Wikinomii poświęcone jest możliwościom globalnej wymiany wiedzy, gromadzeniu doświadczeń i współpracy pomiędzy użytkownikami sieci internetowych z wykluczeniem zasady konkurencji. Celem warsztatów jest budowanie postawy otwartości, partnerstwa, poczucia wspólnoty oraz działań o globalnym zasięgu. Lucjan Paszkiewicz 5.04.2014

Kompedium personalne

 • Planowanie i organizacja czasu
 • Inteligencja emocjonalna
 • Sposoby rozwoju pracownika
 • Mobility i praca w informacyjnym szumie
Kompendium personalne to cykl przedsięwzięć dążących do stworzenia absolwenta gotowego do podjęcia aktywności zawodowej, absolwenta zmieniającego miejsce pracy, wyposażonego w komplet dokumentacji zawodowej i personalnej, jak również przygotowanego merytorycznie do dokonywania właściwych wyborów rozwoju własnej ścieżki zawodowej. Istotną rolę w budowaniu kariery zawodowej będą pełniły relacje z innymi absolwentami i członkami społeczności ideAGORA. Robert Dołowy 26-27.04.2014

Inicjatywa gospodarcza

 • Podejmowanie decyzji i zarządzanie ryzykiem
 • Przedsiębiorczość
 • Przywództwo
 • Przepisy prawne i działania instytucji
Szkolenie z Inicjatywy gospodarczej to cykl zajęć pobudzających kreatywność w zakresie inicjatyw gospodarczych i społecznych, w tym wolontariatu oraz inicjatyw obywatelskich. Wspólne działania uczestników mają dać podwaliny aktywnego pracodawcy, obywatela, członka społeczności ideAGORA. Joanna Sajko 17-18.04.2014

Kreatywność i innowacyjność

 • Kreatywność i intuicja
 • Adaptacja i elastyczność zadaniowa
 • Kreowanie rzeczywistości
 • Zarządzanie wiedzą i innowacjami w organizacji
Szkolenie z Kreatywności i innowacyjności ma rozbudzić i wzmocnić postawę twórczego działania w różnych dziedzinach życia społecznego. Szkolenie to pozwoli na poznanie i doskonalenie technik twórczego myślenia, a także obszarów podejmowania działań innowacyjnych. Beata Kupiec 31.05-1.06.2014

Zrównoważony rozwój

 • Umiejętność logicznego i krytycznego nyślenia
 • Okreslenie i uzasadnienie priorytetów
 • Myślenie systemowe i interdyscyplinarne
 • Zarządzanie karierą
Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom współzależności człowieka, gospodarki i środowiska oraz wpływania na siebie, które realizują triadę celów: ekonomicznego, środowiskowego, społecznego. Omówione zostaną możliwe sposoby aktywnego uczestnictwa w pracach na rzecz walki z globalnymi wyzwaniami służącymi wdrażaniu idei rozwoju zrównoważonego. Tematyka szkoleń podejmie próbę odpowiedzi na problemy współczesnego życia, sposoby realizacji siebie w poszanowaniu środowiska i z uwrażliwieniem na problemy społeczne. Joanna Sajko 14-15.06.2014

Model biznesowy TY

 • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
 • Przewidywanie i budowanie strategii organizacji
 • Modele biznesowe
 • Zarządzanie zespołem
Model Biznesowy TY to cykl działań zmierzających do wykreowania postawy aktywności pozwalającej na podjęcie radykalnych zmian w życiu, bezpośredniego wpływu na modelowanie własnego modelu kariery oraz własnego wizerunku. Lucjan Paszkiewicz 28-29.06.2014

Osoby zainteresowane udziałem w innowacyjnym modelu kształcenia ideAGORA i uczestniczeniem w bezpłatnych szkoleniach, prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego (patrz poniżej) i odesłanie go na adres: ideagora@poczta.cm

Liczba miejsc ograniczona!

Istnieje również możliwość rejestracji on-line i bezpośredniego zapisania się na konkretne szkolenie. Już dziś zaloguj się na: www.ideagora.pl